Podoba ZSKSS

Temeljni barvi sta modra in opečnato oranžna barva. Modra izhaja iz naše tradicije, oranžna pa izraža našo samobitnost, posebnost, slovenstvo in povezanost z naravo in stvarstvom. Barva Kranjske lilije nam hkrati daje tudi navdih, da more tudi v težkih razmerah gorskega sveta zrasti prekrasen cvet. Redek in iskan in zato toliko bolj žlahten - prav tak, kot želimo skavti tudi biti.

Modra podlaga poudarja svobodo, svobodo božjih otrok in svobodo, ki jo le-ti ohranjajo z modrostjo, s sproščenostjo in predanostjo Gospodu; zaupanjem in vero. Za obe obliki svobode imamo simbola: globino morja, mir in notranjo uravnoteženost ter sinje, prostrano nebo kot ptice pod nebom. Svoboda za in ne od nečesa! Na to podlago sta vtisnjena simbola za fante in dekleta, skavtinje in skavte, po naravi tako različne, pa vendar združene v eni organizaciji, na skupnih temeljih. Polnost in jasnost medsebojnega dopolnjevanja se pokaže šele v skupnem sobivanju in dopolnjevanju obeh spolov.

Bela deteljica izraža čistost, iskrenost in preprostost. Predstavlja ženske lastnosti in dekliški pol združenja. Je tudi osnova znaka svetovne skavtske organizacije WAGGGS, katere član je tudi naše Združenje.

Oranžna Kranjska lilija je izrisana trdo-klasično, predstavlja tradicijo, točnost, natančnost, pravila, torej moške lastnosti in je simbol svetovne skavtske organizacije WOSM.

Magnetna igla kaže, kdo je naš Stvarnik.

Dve zvezdici, ki označujeta deset skavtskih zakonov, nas spominjata na svetovno gibanje in njegove korenine ter na vesoljnost človeka in njegovih vrednot, ki izhajajo iz božje volje in njegove ljubezni do nas. 

 

Vir: Brošura Tečaj za vodnike 2003