Priprava BB in VV

BB in VV na list A4 formata v poljubni tehniki narišite, kako in komu vse Luč prinašate v svojem kraju. Na zadnji strani lista se čitljivo podpišite ter dopišite ime stega. Voditelji risbe pošljite priporočeno po pošti na naslov Maja Bevk, Ilirija 33, 6276 Pobegi do 2. decembra.

Čopiče namakajte v motive in značilnosti vašega kraja, uporabite poljubne tehnike in rišite toplino, ki jo širi plamen LMB.

Bodite ustvarjalni!