Kontakti

NASLOV

S​teg Ankaran 1
Oljčna pot 18
6280 Ankaran

steg.ankaran1@gmail.com

KONTAKTI VODITELJEV PO VEJAH IN ZADOLŽITVAH

Volčiči in volkuljice - Maja Bevk, bevk.maja@gmail.com 

Izvidniki in vodnice - Maša Toškan, masatoskan@gmail.com ali Luka Ruter, luka.ruter@gmail.com

Popotniki in popotnice - Jasna Cupin, jasna.cupin@skavt.net ali Jaka Rožac, jaka.rozac@gmail.com 

Stegovodkinja; Stik z javnostmi/informacije o projektih - Jasna Cupin, jasna.cupin@skavt.net 

Duhovni asistent - Franc Šenk, zupnija.ankaran@rkc.si