Priprava SKVO

V skvoju skupaj sestavite eno prošnjo za mašo. Do 8. decembra 2012 jo posredujte na elektronski naslov yasna@marjetica.net.

Naj zajema vaše resnične želje, ubesedi ustvarjalnost, niza misli dobre volje in riše tople barve prijateljstva.

Pokažite, da znate!