PP - popotniki in popotnice

Popotniki in popotnice (16 - 21 let)

Ja no, tu smo pa že dovolj veliki, da znamo preživeti le z nožkom in kitaro. Med letom se na srečanjih posvečamo aktualnim temam, bolje spoznavamo drug drugega, sami sebe, svoje mesto v družbi, učimo se sprejemanja, se podpiramo, skozi služenje in pomoč drugim osebnostno rastemo, znamo prevzeti odgovornost za svoja dejanja, smo pogumni in se zelo radi smejemo.

Srečanja med letom so prilagojena geslu veje PP, ki je »služiti«. Skavtsko leto običajno zaključimo s poletnim taborom, ki pa je potovalne narave. Nahrbtnik na rame in pot pod noge. Ker imamo radi izzive, si z njimi popestrimo potovanje. Tako smo že imeli tabor s kolesi, z veslanjem po Kolpi, odkrivanjem Škotske,... Prav v tej veji ima vsak možnost udeležbe na mednarodnih taborih, med letom pa tudi na srečanjih, izzivih in tekmovanjih na državni ravni.

Kontakt za PP vejo

Splošne informacije za vejo PP (informacije o srečanjih, poteku dela, vpisu)

Klanovodja - Jaka Rožac, jaka.rozac@gmail.com