Steg Ankaran 1

Je vre dugo cajta od tega, ku se je pomalen začelo šrajat okule skautou anka tle prnas. Kur sigurno znaste, je Ankaran puno lep - jemamo vinje, murje, boške in jemamo anka Italijo tu blizak. In taku so muloti inu pupe vre taužnt devetstu devedesetega vidli kaj delajo bubci na uni strani meje. Ni pasalo dugo, ku so rekli Urška, Mateja, David in Matjaž, da bi anka oni tekali po boških in spali u tendah. Ben, ni blo druge ku jet sež Tržačani. Inu ku so prišli nazaj so se useli za mizo ino se malo pomenli še sez drugimi ki so bivali leti u Ankarani. Hmalin so ugotovili, da bi blo bulse da anka prnas otroci dirkajo po boški veci ku po šagrah. Taku so 15.09.1990 dali firmo na karte na občini in nardili steg (skupino) Ankaran ena.

Na začetki smo jemli še plave kroje, ma smo hmalin anka mi obukli oranžne. Ker smo pr murja, smo si izbrali ime Steg razburkanih valov in pole je blo treba samo še izbrat kolor rutice. Tako jemajo tamikeni skauti rdečo, uni taveliki pa rdečo inu plavo - rdeča je kur en simbol ljubezni, modra pa modrosti. Pero jema anka drugi pomen - ko gledaste sunce ki zahaja u plavo murje se pobarva rdeče.

 

U našmi stegi jemamo tri veje, Krdelo delavnih volkov, Četo zahajajočega sonca inu Klan Bacilov, vse to pa jema pod kontrolo SKVO zapirjenih galebov.

Ben, ku smo vam nardili gušte inu biste anka vi iskavali čeparje po boški, se anomalo hitavali u blato inu ćuhali na grilji na uognji, alora vele pritisnite na kontakte inu se vidimo hmalin.