Vod

ZNAČILNOSTI VODA

Za dober vod je značilno, da skrbi za moralo - duh voda in za tradicijo. Brez teh dveh stvari dobrega voda ni! Duh voda je odvisen od razumevanja v vodu in sodelovanja vseh članov. Vsi se morajo počutiti sprejete in morajo biti pripravljeni vedno drug drugemu pomagati; saj veste: VSI ZA ENEGA, EDEN ZA VSE! Seveda je pomembno, da se duh voda ves čas krepi, saj bo le tako vod z navdušenjem živel skozi celo skavtsko leto. Za krepitev vodovega duha so najpomembnejša tedenska srečanja voda, mesečni izleti in izhodi, srečanja z drugimi vodi, izzivi, potepi, akcije, ... Tradicija voda je tudi zelo pomemben del življenja voda, saj tako vsak vod pokaže svojo identiteto, svojo naravo, hkrati pa poskrbi, da so vsi člani voda na svoj vod ponosni.

Pomembnejše značilnosti voda so:

ZNAK VODA (IME)

Ime voda si vod izbere po določeni živali, ki postane simbol voda. Vod naj bi se tako trudil še posebej za dobre lastnosti, ki jih ima izbrana žival. Ko vod izbira ime, mora torej najprej pretehtati vse lastnosti, ki jih želi razvijati in se na podlagi tega odloči za ime. To pomeni, da vsakdo v vodu pozna izbrano žival in ve našteti njene vrline. Po imenu voda kasneje vsakdo dobi tudi skavtsko ime.

ZASTAVICA VODA

Ko si vod izbere ime, si mora izdelati tudi zastavico, ki spremlja vod na vseh skavtskih aktivnostih in predstavlja prisotnost voda, po drugi strani pa člane voda povezuje. Ker je zastavica ogledalo voda, mora biti lepo izdelana in vedno čista! Zastavico se izdela iz belega blaga petkotne oblike (dimenzij: 25×25+15 cm), na katerega se našije iz rdečega blaga izdelan obris živali voda. Palica, na katero je pritrjena zastavica, je dolga 150 cm.

KLIC VODA IN VODOVA HIMNA

Vod svojo prisotnost pokaže ne le z zastavico voda, ampak tudi s klicem. Prav je, da ima vod svoje geslo, ki naj bo izbrano s premislekom in naj upošteva lastnosti voda, klic voda pa se lahko spreminja (največkrat je to celo zaželeno) in naj izraža razpoloženje v vodu, vendar pa mora biti spodbuden in ne predolg. Pomembno je, da se za klic dogovori dovolj zgodaj in ne šele v zboru. In še nekaj: zaželeno je, da je klic smiseln in ni le neko tuljenje tja v tri dni. Himna voda pa je tudi stvar celotnega voda, ki skrbi za to, da se v preizkušnjah dvigne vodov duh, poleg tega pa se jo lahko poje ob različnih priložnostih: zvečer, ko se prižge ogenj, takoj za skavtsko pesmijo, na izhodu, potepu in sprejemu novincev. Vsebuje naj pozitivne misli, zaželeno pa je, da je vod, tako kot pri klicu, čimbolj inovativen.

ZLATA KNJIGA, DNEVNIK VODA

V zlato knjigo podvodnik zapisuje vse pripetljaje in vtise z izhodov, potepov, aktivnosti, na katerih je sodeloval vod, predvsem pa pomembnejše dosežke voda na teh aktivnostih. Podoba zlate knjige naj bo zato slovesnejša, vsebina pa naj bo dopolnjena z risbami in fotografijami. V zlato knjigo se zapišejo tudi osnovno podatki o vodu in njegovih članih ter tudi pomembnejši dosežki le-teh (obljube, veščine, ...). Pravico do vpogleda v zlato knjigo imajo le člani voda. V dnevnik voda pa se zapisujejo vsi dogodki, tudi na vodovih srečanjih in manjših aktivnostih.

DRUGI ZNAKI VODA

Prav je, da ima vsak vod tudi nekaj čisto svojega, kar jih združuje in tudi navzven kaže njihovo pripadnost vodu. To so lahko majice, ki so jih sami porisali in popisali, kapice z našitim znakom voda, iste nogavice, hlače oziroma drugi kosi oblačil, ki jih imajo vsi v vodu po dogovoru oblečene,  obute ali privezane na določenih mestih na aktivnostih in kažejo na pripadnost vodu. Vsak vod ima lahko tudi svoje običaje in praznike. Ti ponavadi pokrivajo obrede sprejema novincev v vod, odhoda iz voda, ... in razna praznovanja prehodov, ustanovitve voda, ...

 

Vir: Brošura Tečaj za vodnike 2003