Funkcije v vodu

Da bi vod lahko kar najbolje deloval, mora imeti vsak član svoje zadolžitve. Na začetku skavtskega leta se vod pogovori o funkciji, ki jo bo imel vsak posameznik in tako prispeval svoj delež k delovanju voda.

VODNIK: je navadno najstarejši in najbolj izkušen član voda, ki ima za seboj že številne akcije in se zato ostali člani voda radi zatekajo k njemu po nasvet. Vodnik je zgled svojim mlajšim sestram in bratom, zato se mora še posebej truditi, da se drži skavtskih zakonov in jim s svojimi dejanji kaže, kako pravi skavt izpolnjuje svoje dolžnosti. Vod je dolžan vodnika ubogati, vendar pa mora biti on v zameno vedno na razpolago vodu, upoštevati mora mnenja vseh članov voda, svoje odločitve pa mora znati vedno dobro argumentirati! Vodnik naj ne bi imel nobene funkcije več. Preden izvede vod klic v kvadratu, vodnik pregleda urejenost IV-jev svojega voda. Šele ko je cel vod pravilno urejen, vodnik začne z izvajanjem klica. Pomembno je, da je vodnik prilagodljiv, da ni svojeglav in da zna spodbuditi vse člane voda, da sodelujejo pri aktivnostih voda. Vodnik je odgovoren za izgled celotnega voda (obnašanje, osebna higiena, ...). Pot do vodnika navadno vključuje 4 leta dela v vodu, zadnje leto po možnosti kot podvodnik, tako da navadno ni problem pri nasledstvu, vseeno pa ima pri določanju vodnikov zadnjo besedo vodstvo čete, ki na podlagi želje voda in čete ter na podlagi poznavanja vodnika kot celotne osebe, predlaga določenega vodnika, ki je potem s posebnim obredom izvoljen in imenovan za vodnika!

PODVODNIK: je drugi po vrsti po izkušenosti in po starosti, ki pomaga vodniku in ga po potrebi primerno nadomešča. Naloga podvodnika je tudi pomoč pri pripravi sestankov in aktivnosti, kjer kasneje tudi pri izvedbi po potrebi priskoči na pomoč in ga lahko celo nadomesti. Seveda pa je glavna vloga podvodnika v ohranjanju tradicije, tako s tem namenom skrbi za izobraževanje novincev in zapisuje dogodke voda v zlato knjigo. Tudi on je pomemben zgled vsem članom voda in praviloma začetek naslednjega leta prevzame naloge vodnika. Podvodnik ima še dodatno funkcijo le, če je v vodu premalo članov, da bi si razdelili funkcije.

ZASTAVONOŠA: je tudi zelo pomembna funkcija, ki predvsem zahteva od IV, da redno prinaša vodovo zastavo skupaj s palico na vodova srečanja in na vse akcije, pri čemer pa skrbi, da sta palica in vodova zastavica na njej v ponos vodu. Pomembno je tudi, da ob sklicu kvadrata poskrbi, da se celoten vod poravna ob palici, ki jo drži vodoravno in nato s postavitvijo palice v navpično lego pokaže, da je vod zbran in lahko vodnik izvaja klic. Ob pozdravu zastavi drži vodovo zastavico ob levem boku. Desna roka drži zastavo samo delno, saj je v položaju za pozdrav.

TAJNIK: je vloga, ki zahteva od IV,da kar se da natančno zapisuje dogodke na srečanjih voda in drugih akcijah, saj so ti zapisniki v pomoč in oporo tako četovodji in celotnemu vodstvu čete pri pregledu dela po vodih, predvsem pa vodniku in podvodniku pri raznih pregledih in načrtovanju akcij. Pomembno je, da so zapisniki kratki in jedrnati, po drugi strani pa morajo vsebovati kar se da veliko pomembnih informacij. Lepo je, če svoje zapisnike podkrepi tudi s slikami. Poleg tega je naloga tajnika, da zbira za vod pomembne članke, revije, knjige ...

GOSPODAR: je naloga, ki zahteva precej vestnosti in reda. Naloga gospodarja je, da ima evidentirano vso opremo voda, da skrbi, da oprema ne propada in poskrbi za popravilo in obnovo opreme, če jo vod pokvari in poskrbi za morebitno zamenjavo oz. predlaga nakup nove, če vidi potrebo. Gospodar zapisuje, kdo in kdaj si opremo sposodi in kdaj jo vrne ter zahteva morebitno odškodnino ob poškodbah. Na koncu leta poda poročilo in povrne morebitno škodo na opremi. Opremo, ki jo vod kupi, je dolžan gospodar takoj vknjižiti, prav tako pa vse ostale spremembe na opremi.

BLAGAJNIK: je oseba, ki skrbi za vodovo blagajno, vodi vse račune in skrbi za urejenost denarnega poslovanja. V vodu zbira dogovorjen mesečni prispevek, s katerim si vod popravlja oz. kupuje opremo in druge potrebščine, vse prejemke in odhodke pa beleži in jih dokazuje z računi. Poleg tega tudi zbira denar za akcije, tabor oziroma zimovanje, skupaj z morebitnimi prijavnicami in ga na koncu odda četovodji.

BOLNIČAR: je oseba, ki ima vlogo, ki na prvi pogled morda izgleda nepomembna, vendar pa zahteva odgovornega in zanesljivega skavta. Le-ta skrbi za sestavo in obnovo vodove prve pomoči (kateri je dobro dodati tudi paket za preživetje v naravi) in jo nosi s seboj na vse vodove aktivnosti. Skrbi tudi za to, da obnavlja znanje o PP (dobro je, če ima opravljen tečaj PP) in ga posreduje ostalim članom voda. Za bolničarja je priporočljivo, da opravi veščino bolničarja. Dobro je tudi, ima v torbici s PP vedno tudi seznam, kaj vse vsebuje, morda kratek priročnik o PP in pa številko za klic v sili. Če pride do nesreče, je on odgovoren, da ne pride do panike in da se ranjence pravilno oskrbi.

KUHAR: je oseba, ki skrbi za to, da morala voda ne pade zaradi lakote (oz. neužitne hrane). Pomembna je vloga kuharja predvsem na akcijah, kjer si vod kuha hrano sam, saj skrbi za to, da so pri roki vse pomembne sestavine (sol, tudi začimbe) in organizira, da se hrana pravilno skuha. Zato je dobro, da zna kuhar pripraviti čimveč jedi (klasične skavtske -makaroni in krompir na 101 način, ...) predvsem pa je pomembno, da poskrbi za to, da je vodova kuhinja urejena, da je posoda pomita in uporabna.

PEVEC, ZABAVNIK, KULTURNIK, DVORNI NORČEK, ...: z vsemi temi izrazi se poimenuje vloga osebe, ki skrbi za pravo zalogo pesmi, iger, humorja in zamisli, da v vodu nikoli ni dolgčas. Zato ta vloga zahteva pač posebno vrsto skavta in ni primerna za vsakogar! Lepo je, če skrbi tudi za kulturno izobraževanje v vodu, če pa zna igrati še kakšen inštrument, je za to vlogo idealna oseba.

 

Vir: Brošura Tečaj za vodnike 2003