Molitev PP

Gospod, uči me velikodušnosti, da ti bom služil kakor služiš, da bom dajal neda bi štel, da se bom bojeval, neda bi mislil na rane, da se bom žrtvoval ne da bi pričakoval druge hvale, kakor zavest, da vršim tvojo sveto voljo.

Amen.